ลดราคา!

โปรแกรมการเงินและพัสดุโรงเรียน

฿12,500.00

คุมบัญชีธนาคาร คุมบัญชีงบประมาณ โครงการและวางแผนการใช้เงินงบตามโครงการ บัญชีคุมเลขที่เอกสาร บค. บจ. ใบสั่งซื้อ สัญญาซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญาจ้าง เลขที่บันทึกข้อความ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บัญชีคุมเลขที่เอกสาร บค., บจ. , ใบสั่งซื้อ, สัญญาซื้อ, ใบสั่งจ้าง, สัญญาจ้าง, เลขที่บันทึกข้อความ
  • คุมบัญชีธนาคาร , คุมบัญชีงบประมาณ, โครงการและวางแผนการใช้เงินงบตามโครงการ
  • ระบบงานพัสดุคงคลัง, ใบรับพัสดุ (พ.18), ใบเบิกพัสดุ (พ.20), บัญชีคุมยอดพัสดุคงเหลือ
  • บัญชีคุมการใช้จ่ายเงิน, งบเงินคงเหลือประจำวัน, บันทึกการเก็บรักษา
  • งานทะเบียนครุภัณฑ์, การจำหน่ายครุภัณฑ์, การคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
  • ข้อมูลนักเรียนกรณีอ้างถึงการใช้เงินงบ, ข้อมูลการรับงบรายหัวนักเรียน
  • แบบฟอร์มอาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน
  • คำนวณแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ด้วยการตั้งงบจัดซื้อ/จัดจ้าง
  • แบบบันทึกขออนุมัติจ่ายค่าสาธารณูปโภค, เงินนำส่งรายได้ฯ, นำภาษีหัก ณ ที่ จ่ายส่งสรรพากร

 

Comments

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “โปรแกรมการเงินและพัสดุโรงเรียน”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *Exclusive products

Special category of products